วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00น. เทศบาลตำบลกุดจิก โดยการนำของนายสมชาย พิมพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก,สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดจิก,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลกุดจิก เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเลี้ยงแสงไทญ้อ ประจำปี 2564 ณ ดอนปู่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on Line
Share on Pinterest