วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00น. เทศบาลตำบลกุดจิก โดยการนำของนายสมชาย พิมพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก,สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดจิก,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก เข้าร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ตามโครงการวันลอยกระทงไทญ้อ ประจำปี 2564 ณ บริเวณ หนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on Line
Share on Pinterest