ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไทญ้อ (หนองหลวง) โดยปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-9 เมตร ยาว 2,850 เมตร ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็กบอกสถานที่ สูง 2 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์รอบตัวป้าย ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไทญ้อ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์

Share on Line
Share on Pinterest