ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ถึง สะพานบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง ตำบลกุดจิก ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,775 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on Line
Share on Pinterest