ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณป่าหมู่ที่ 3 บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on Line
Share on Pinterest