ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรดินซีเมนปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายนาโจด หมูที่ 1 - ปากทางบ้านคำแคน ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest